PATENTOWY.COM
Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej

ul. Retoryka 18/3
31 - 107 Kraków

telefon/fax: (+48) 12 422 92 87

telefon kom.: (+48) 608 088 566

e-mail: kancelaria@patentowy.com

Zakres usług

Kancelaria specjalizuje się w dziedzinie prawa własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, oznaczenia geograficzne i wynalazki) oraz prawie konkurencji.


Świadczone przez kancelarię usługi obejmują w szczególności:

 • obsługę prawną
 • opracowywanie   opinii   prawnych   oraz   umów   z zakresu prawa własności przemysłowej,  w tym
  w szczególności: umów obejmujących zbycie praw, umów licencyjnych, a także regulaminów znaków towarowych
 • prowadzenie poszukiwań w zbiorach literatury oraz w bazach i rejestrach praw własności przemysłowej
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu zgłoszeniowym, rejestrowym i spornym przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) oraz Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)
 • reprezentowanie   klientów w   postępowaniu   spornym przed  organami wymiaru   sprawiedliwości
  w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa konkurencji.

We współpracy ze Studio Projektowym kancelaria pomaga w:

 • projektowaniu znaków towarowych (logo)
 • projektowaniu systemów identyfikacji wizualnej