PATENTOWY.COM
Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej

ul. Retoryka 18/3
31 - 107 Kraków

telefon/fax: (+48) 12 422 92 87

telefon kom.: (+48) 608 088 566

e-mail: kancelaria@patentowy.com

Kancelaria

Kancelaria jest prowadzona przez Izabelę Sikorę - prawnika, rzecznika patentowego - absolwentkę Wydziału Prawa i Administracji UJ, a także studiów podyplomowych: z zakresu   prawa   konkurencji    oraz
z zakresu prawa własności przemysłowej, wpisaną na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy RP (numer wpisu 3142) oraz posiadającą uprawnienia do reprezentowania przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (numer wpisu 27957) przed Europejskim Urzędem Patentowym (numer wpisu 139230).