PATENTOWY.COM
Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej

ul. Retoryka 18/3
31 - 107 Kraków

telefon/fax: (+48) 12 422 92 87

telefon kom.: (+48) 608 088 566

e-mail: kancelaria@patentowy.com

Publikacje

Właścicielka kancelarii jest autorem publikacji prasowych dotyczących zagadnień związanych z prawem własności przemysłowej, prawem konkurencji, a także prawem autorskim.


Ochrona dzieła jubilerskiego przed podrabianiem

["Jubiler polski" nr 4/1998 rok]

Ochrona oznaczeń geograficznych

["Marketing serwis" nr 11/1998 rok]

Zakaz działalności konkurencyjnej w kodeksie pracy

["Wynagrodzenia" nr 26/1999 rok]

Ochrona dzieła jubilerskiego przed podrabianiem

["Sztuka złotnicza" nr 1/1999 rok]

O zakazach działalności konkurencyjnej

["Marketing serwis" nr 1/1999 rok]

Wizerunek pod ochroną

["Marketing serwis" nr 2/1999 rok]

Wynagrodzenie za wykonaną pracę

["Wynagrodzenia" nr 5/2000 rok]

Systemy wynagradzania

["Wynagrodzenia" nr 46/2000 rok]

Regulamin wynagradzania

["Wynagrodzenia" nr 57/58/2000 rok]

Ochrona wzorów przemysłowych, użytkowych oraz wynalazków

[„Atest” nr 6/2007 rok]